5,6 oC 0,0 m/s 1015,7 hPa
 

 
 

Krwiodawstwo w OPEC

2015-01-08

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Dnia 5 grudnia 2014r. odbyło się coroczne, o charakterze świątecznym spotkanie podsumowujące działalność Koła Honorowych Dawców Krwi przy OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. W spotkaniu  uczestniczyli Prezes OPEC GRUDZIADZ Marek Tołkacz, Prezes OPEC-INEKO Mirosław Radecki i Prezes OPEC-SYSTEM Grzegorz Przekaziński oraz Ewa Szymańska - Kierownik Biura PCK w Grudziądzu.
    Klub Honorowych Dawców Krwi przy OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. działa od 27 lat w ramach Zarządu Rejonowego PCK. Koło Klubu liczy 20 członków, w tym 10 członków to pracownicy spółek Grupy OPEC. Pozostałe osoby to członkowie rodzin, znajomi oraz byli pracownicy.

   Mężczyźni mogą oddawać krew co 2 miesiące, kobiety co 4 miesiące. Co roku wyłaniany jest lider krwiodawstwa. Obecnie jest to Pan Tomasz Górski - pracownik OPEC-INEKO oraz Pan Grzegorz Wielewicki. Każdy z nich oddał krew 6 razy w roku. W sumie w 2014r. członkowie Koła podarowali 30 litrów krwi. Rozważana jest możliwość zorganizowania w OPEC na wiosnę 2015 r. otwartej zbiórki krwi.


    Klub Honorowych Dawców Krwi przy OPEC GRUDZIĄDZ otrzymał „odznakę honorową PCK III stopnia”.