5,6 oC 0,0 m/s 1015,7 hPa
 

 
 

35-lecie PZiTS Oddział Toruń

2015-06-30

Uroczystość jubileuszu 35-lecia istnienia PZiTS Oddziału Toruń odbyła się 26 czerwca br. w Grudziądzu. Podczas zjazdu obecni byli członkowie Kół Zakładowych, zaproszeni goście oraz wieloletni działacze Zrzeszenia. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń wyróżnionym członkom PZITS Oddział w Toruniu.


Toruński Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych powstał 06 czerwca 1980 roku w czasie Zjazdu założycielskiego PZITS w Grudziądzu.

W ramach Oddziału działa jedno koło terenowe oraz sześć kół zakładowych przy:

•  Toruńskich Wodociągach

•  Wodociągach i Oczyszczalni w Grudziądzu

•  OPEC GRUDZIĄDZ

•  EDF Toruń

•  Rejonie Gazowniczym w Grudziądzu

•  Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu. 


Podczas jubileuszowego spotkania odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne "Wyzwania i przyszłość inżynierii i techniki sanitarnej".Przynależność pracowników Grupy OPEC do PZiTS poszerza możliwości rozwijania techniki i myśli technicznej, umożliwia propagowanie wiedzy i postępu technicznego, podnosi kwalifikacje zawodowe członków przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad etyki zawodowej.