10,6 oC 1,4 km/h 1031,4 hPa
 

 
 

Szanse na kolejne modernizacje

2018-01-19
Prawie 27 mln złotych pochodzących z UE może otrzymać spółka OPEC-SYSTEM na modernizację infrastruktury ciepłowniczej.

Informację o pozytywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu” spółka otrzymała 8 stycznia 2018 roku. Całkowite koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 40.951.000,00 zł netto.


Projekt przewiduje:

  • w roku 2019 ukończenie prac na O/M Kopernika i Kawalerii Polskiej, których efektem będzie wybudowanie 6,4 km preizolowanych sieci ciepłowniczych i przyłączy, modernizacja 12 węzłów indywidualnych oraz likwidacja 6 węzłów grupowych i zastąpienie ich 15 węzłami indywidualnymi;

  • w roku 2020 ukończenie prac na O/M Lotnisko, których efektem będzie wybudowanie 10,8 km preizolowanych sieci ciepłowniczych i przyłączy, modernizacja 48 węzłów indywidualnych oraz likwidacja 19 węzłów grupowych i zastąpienie ich 40 węzłami indywidualnymi.


Ogółem, dzięki kolejnemu już dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wybudowanych zostanie 17,2 km sieci ciepłowniczych oraz zmodernizowanych i wybudowanych 115 węzłów cieplnych.

Przypomnijmy, że 6 grudnia 2017 roku w siedzibie OPEC-SYSTEM zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 14.219.980 zł netto do końca 2020 roku spółka OPEC-SYSTEM:

  • wybuduje 10,3 km sieci ciepłowniczej,
  • zlikwiduje 6 węzłów grupowych poprzez zastąpienie ich 34 indywidualnymi węzłami cieplnymi,
  • zmodernizuje 80 indywidualnych węzłów cieplnych.