10,6 oC 1,4 km/h 1031,4 hPa
 

 
 

Smog pod kontrolą

2018-01-25

Od 25 stycznia 2018 roku łatwiejszy dostęp do danych dotyczących jakości powietrza w Grudziądzu.

Z inicjatywy Grupy OPEC od sierpnia 2017 roku mieszkańcom Grudziądza udostępniono bezpłatnie system monitoringu jakości powietrza. Monitorowanie stanu powietrza ma na celu zwiększenie świadomości grudziądzan o potrzebie proekologicznego działania na rzecz naszego otoczenia.

System monitoringu jakości powietrza w Grudziądzu tworzy sieć 8 sensorów. Zasięg pojedynczego sensora to około 1km2. Ich lokalizacja została tak dobrana, aby stworzyć obraz jakości powietrza na terenie całego miasta. Sensory umieszczono przy ulicach: Dąbrówki, Słowackiego, Piłsudskiego, Nauczycielskiej, Kalinkowej, Śniadeckich, Konstytucji 3 Maja oraz Sportowców.Sensory mierzą bieżący poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność powietrza. Aby ułatwić odczytywanie danych zastosowano również indeks jakości powietrza (CAQI). Indeks CAQI to wskaźnik godzinowej jakości powietrza. Im wyższa wartość CAQI tym jakość powietrza jest gorsza.

Aktualne oraz historyczne wyniki średniodobowych pomiarów mieszkańcy mogą śledzić na bieżąco: na stronach Grupy OPEC w zakładce POWIETRZE lub na stronie Airly a także w telefonach za pomocą aplikacji Airly.

Przejrzysta forma prezentacji danych: mapa z punktami pomiarowymi, wykresy oraz tabele zachęcają do monitorowania i analizy jakości powietrza w naszym mieście. Sześciostopniowa skala informuje za pomocą koloru o poziomie zanieczyszczenia. Od koloru zielonego, który świadczy o tym, że  jakość powietrza jest bardzo dobra, do koloru bordowego, kiedy normy pyłów zawieszonych są wielokrotnie przekroczone i lepiej wówczas nie wychodzić z domu.


Poza możliwością odczytywania bieżących i historycznych danych system prognozuje zanieczyszczenie powietrza na najbliższe 24 godziny. Smogowe prognozy to niewątpliwie bardzo ważny krok w kierunku dbałości o zdrowie własne oraz naszych bliskich, zwłaszcza osób starszych oraz dzieci. Korzystając z tej możliwości mieszkańcy Grudziądza, mogą zaplanować najlepszą porę na spacer czy aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

Przypomnijmy, że największym źródłem pyłów zawieszonych jest niska emisja pochodząca z nieefektywnych systemów grzewczych (pieców kaflowych, małych kotłowni opalanych paliwem stałym o złej jakości). W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. braku wiatru, pyły mogą kumulować się przy powierzchni ziemi, powodując przekroczenie dopuszczalnych norm. W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: poziom dopuszczalny 50 µg/m3, poziom informowania 200 µg/m3, poziom alarmowy 300 µg/m3.


Mamy nadzieję, że informacje pozyskane z monitoringu uświadomią Państwu, że jakość powietrza w naszym mieście zależy od nas samych. Czy zatem nie warto zastanowić się nad naszymi codziennymi wyborami: jak ogrzewamy nasze domy, szkoły, miejsca pracy? Czy wybieramy paliwa dobrej jakości? Czy nie warto rezygnować z indywidualnego transportu na rzecz komunikacji zbiorowej.


Zachęcamy do działania i bieżącej obserwacji jakości powietrza.