-0,1 oC 4,7 km/h 1022,6 hPa
 

 
 

Badanie szczelności sieci

2018-11-13
Informacja dla mieszkańców Grudziądza korzystających z ciepła sieciowego.

14 listopada 2018 roku do wody krążącej w miejskim systemie ciepłowniczym zostanie dodany barwnik – płyn CHEMPUR 2-5 barwiący wodę na kolor zielony. Barwienie wody odbywa się systematycznie, minimum raz w roku i ma pomóc w wykryciu nieszczelności miejskiego systemu ciepłowniczego.


Gdzie zgłosić nieszczelność?

W przypadku pojawienia się zielonego zabarwienia wody prosimy o niezwłoczny kontakt z Pogotowiem cieplnym pod numerem 993 (połączenie bezpłatne) lub z Dyspozytorem pod numerem telefonu (56) 45 06 201 lub e-mail: pogotowie@system.opec.grudziadz.pl

Przedostanie się zielonego zabarwienia wody do urządzeń sanitarnych w naszych mieszkaniach może świadczyć o nieszczelnym systemie ciepłowniczym oraz niekontrolowanych ubytkach wody sieciowej. 

Zgodę na barwienie wody wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu (decyzja z dnia 7 listopada 2018 roku). Użyty do tego celu preparat CHEMPUR 2-5 jest całkowicie bezpieczny i w żaden sposób nie szkodzi zdrowiu.