17,4 oC 0 m/s 1001,7 hPa
 
 
 

DANE O STANIE GRUPY OPEC

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy OPEC za rok 2015.


..."Każda ze spółek w 2015 roku realizowała swoje statutowe zadania, spełniając jednocześnie określoną rolę w tworzeniu wspólnego łańcuch wartości. Zintegrowane działania wytwórcy i dystrybutora ciepła gwarantowały niezawodność usług, przy akceptowanym i ekonomicznie uzasadnionym poziomie cen ciepła, natomiast równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej zapewniło wysoka sprawność energetyczną oraz miało wpływ na minimalizowanie oddziaływania Grupy OPEC na środowisko."


Marek Tołkacz

Prezes Zarządu OPEC GRUDZIĄDZ Sp . z o.o.