21,3 oC 0 m/s 1000,7 hPa
 

 
 
    • Zarząd i Dyrekcja
    • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
     Prezes Zarządu Marek Tołkacz (56) 45 06 101
     Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Małgorzata Kosinska (56) 45 06 101
     Dyrektor ds. Nadzoru Właścicielskiego Iwona Chochliuk
     (56) 45 06 101
     * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
     • Biuro Nadzoru Właścicielskiego
     • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
      Główny specjalista
      ds. nadzoru właścicielskiego
      Kazimierz Kalkowski (56) 45 06 172
      Specjalista
      ds. nadzoru właścicielskiego
      Kamilla Lamkowska (56) 45 06 287
      * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
      • Biuro Organizacyjno-Prawne
      • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
       Główny specjalista
       ds. organizacji
       Elżbieta Majorkiewicz -Mitura (56) 45 06 170
       Specjalista
       ds. organizacji
       Daria Grajewska (56) 45 06 174
       Sekretarka Marta Wiśniewska
       (56) 45 06 101
       * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
       • Zespół ds. Pracowniczych
       • Stanowisko Imię
        i nazwisko
        Kontakt*
        Główny specjalista
        ds. pracowniczych
        Wanda Lejkowska (56) 45 06 161
        Specjalista
        ds. zasobów ludzkich
        Anna Świątkowska (56) 45 06 179
        Specjalista
        ds. socjalnych
        Alicja
        Nowacka
        (56) 45 06 178
        * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
        • Dział Informatyki
        • Stanowisko Imię
         i nazwisko
         Kontakt*
         Kierownik Robert Pinuszewski (56) 45 06 150
         Specjalista
         ds. informatyki
         Dariusz Świątkowski (56) 45 06 151
         Specjalista
         ds. urządzeń informatycznych
         Maciej Waśkiewicz (56) 45 06 159
         Specjalista
         ds. informatyki przemysłowej
         Marek Antonowicz (56) 45 06 149
         Specjalista
         ds. informatyki przemysłowej
         i automatyki
         Marcin Białek (56) 45 06 152
         * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
         • Zespół ds. BHP
         • Stanowisko Imię
          i nazwisko
          Kontakt*
          Starszy inspektor
          ds. BHP
          Bożena Rutynowska (56) 45 06 145
          * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
          • Dział Zakupów i Administracji
          • Stanowisko Imię
           i nazwisko
           Kontakt*
           Kierownik Mariusz Centek
           (56) 45 06 165
           Specjalista ds. dostaw
           i gospodarki magazynowej
           Anna Wesołowska (56) 45 06 141
           Specjalista ds. dostaw Janusz Furmanek (56) 45 06 142
           Mirosław Pietras (56) 45 06 144
           Specjalista ds. administracji Wiesława Ciechanowicz
           (56) 45 06 182
           Inspektor ds. administracji Maria Nocoń
           (56) 45 06 265
           Ewa Grzeszczuk (56) 45 06 265
           * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
            • Dział Planowania i Taryfikacji
            • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
             Kierownik Elżbieta Opalińska (56) 45 06 154
             Specjalista ds. planowania Michał Janicki
             (56) 45 06 270
             Specjalista ds. analiz technicznych
             Sławomir Dąbrowski
             (56) 45 06 237
             * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
             • Wydział Przygotowania i Nadzoru Inwestycyjno-Remontowego
             • Stanowisko Imię
              i nazwisko
              Kontakt*
              Kierownik
              Gustaw Michalak (56) 45 06 180
              Specjalista ds. realizacji inwestycji i remontów
              Piotr Lejkowski (56) 45 06 188
              Specjalista ds. realizacji inwestycji i remontów
              Wiesław Michalski (56) 45 06 189
              Specjalista ds. realizacji inwestycji i remontów
              Mieczysław Sadzikowski (56) 45 06 187
              Specjalista ds. realizacji inwestycji i remontów
              Adam Zdrojewski (56) 45 06 181
              Specjalista ds. planowania i marketingu
              Wiesław Koncicki (56) 45 06 185
              * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
              • Główny Księgowy
              • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
               Główny Księgowy Jolanta Białkowska (56) 45 06 286
               * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
               • Dział Ekonomiczny
               • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
                Kierownik Katarzyna Łożyńska (56) 45 06 120
                Specjalista
                ds. ekonomicznych
                Renata Rumińska (56) 45 06 123
                Specjalista
                ds. ekonomicznych
                Joanna Huzarska (56) 45 06 121
                Specjalista
                ds. gospodarki majątkiem
                Andrzej Lipiński (56) 45 06 122
                Specjalista
                ds. ekonomicznych
                Janusz Lewiński (56) 45 06 124
                * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
                • Dział Księgowości
                • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
                 Specjalista
                 ds. księgowości
                 Bożena Janicka (56) 45 06 111
                 Specjalista
                 ds. księgowości
                 Joanna Nowak (56) 45 06 117
                 Specjalista
                 ds. księgowości
                 Maria Ossowska (56) 45 06 112
                 Specjalista
                 ds. księgowości Grupy Kapitałowej
                 Marlena Pietruszka (56) 45 06 197
                 Specjalista
                 ds. księgowości i płac
                 Elwira Ronowicz (56) 45 06 160
                 Specjalista
                 ds. płac
                 Danuta Wojda (56) 45 06 163
                 Specjalista
                 ds. zasiłków
                 Bernadeta Konopacka (56) 45 06 288
                 * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
                • Sekcja Finansowa
                • Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt*
                 Specjalista ds. finansowych Wiesława Sikorska (56) 45 06 114
                 Specjalista ds. finansowych Ewa Dzieciuch (56) 45 06 119
                 Specjalista ds. obrotu kasowego Hanna Kamińska (56) 45 06 115
                 * kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 7-15
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

Informacje o numerach telefonów:
Centrala (56) 45 06 100*
Fax (56) 46 21 629
*w dni powszednie, w godz. 7-15

Adresy stron:
www.opec.grudziadz.pl
www.bip.opec.grudziadz.pl

Adres e-mail:
opec@opec.grudziadz.pl
KASA
czynna w dni powszednie, w godz.
7.00 - 8.30 oraz 10.00 - 14.30

Faktury elektroniczne:
efaktura@opec.grudziadz.pl