-1,2 oC 4,7 km/h 1013,2 hPa
 

 
 

CELE I ZADANIA


OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. będąc jedynym udziałowcem spółek:

  • OPEC-INEKO Sp. z o.o. - produkującej ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną,

  • OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. - przesyłającej i dystrybuującej ciepło,

  • oraz większościowym udziałowcem spółek:


  • OPEC-TERMO Sp. z o.o. - wytwarzającej ciepło w źródłach lokalnych,
  • OPEC-BIO SP. z o. o.- produkującej biopaliwa stałe,

realizuje w stosunku do nich zadania przypisane właścicielowi oraz świadczy na ich rzecz usługi o charakterze administracyjnym.

Spółka OPEC GRUDZIĄDZ w ramach nadzoru właścicielskiego zapewnia realizację celu nadrzędnego Grupy OPEC, którym jest:


1. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego Klientom oraz niezawodność usług cieplnych przy akceptowanym przez nich i ekonomicznie uzasadnionym poziomie cen ciepła w korelacji z dotrzymywaniem obowiązujących standardów środowiskowych.


2. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej przy wykorzystaniu w sposób optymalny procesów technologicznych oraz uwarunkowań rynkowych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych.