-0,1 oC 4,7 km/h 1022,6 hPa
 

 
 
STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Właścicielem spółki OPEC GRUDZIĄDZ jest Gmina Miasto Grudziądz posiadająca 40 210 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości 20 105 000,00 zł.

OPEC GRUDZIĄDZ posiada udziały w następujących spółkach:

Nazwa spółki Łączna ilość udziałów Udział procentowy
OPEC-BIO Sp. z o.o.  19.957 99,99%
OPEC-INEKO Sp. z o.o. 140.167
99,99%
OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. 130.099 99,99%
OPEC-TERMO Sp. z o.o.     2.099 99,99%
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.  10.125 44,14%
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.                                                                                                   
   1.000    1,17%