-1,2 oC 3,2 km/h 1013,2 hPa
 

 
 
Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki reprezentowanym przez właściciela. Właścicielem Spółki jest Gmina Miasto Grudziądz, a rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Grudziądza.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzorująco-kontrolno-doradczym powołanym przez Zgromadzenie Wspólników. Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący: Leonard Palka
Z-ca Przewodniczącego:  
Grzegorz Hejna
Sekretarz: Tomasz Janowski
Członek: Aleksandra Kostrzewa
Członek: Jacek Matuszczyk
Członek: Piotr Stefański
Zarząd spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powołany przez Radę Nadzorczą. Oświadczenia woli składa samodzielnie Prezes Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Marek Dec.