11,6 oC 0,0 m/s 1016,8 hPa
 

 
 
GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem serwisu oraz sdministratorem Państwa danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanych w Grudziądzu.

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych serwisu (w tym adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail) są gromadzone i wykorzystywane przez administratora danych osobowych wyłącznie w celu:

•    udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i reklamacje,

•    realizacji składanych on-line wniosków internetowych związanych z obsługą Klienta,

•    przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością spółki OPEC GRUDZIĄDZ,

•   realizacji akcji marketingowych mających na celu promocje produktów i usług oferowanych przez administratora serwisu pod warunkiem, że Użytkownik zaznaczył zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi  kontakt z Państwem i skorzystanie z usług oferowanych w serwisie. Każdy Użytkownik, który przekazuje swoje dane osobowe poprzez serwis internetowy OPEC GRUDZIĄDZ np. za pomocą elektronicznych formularzy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922).

Każdy Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: marketing@opec.grudziadz.pl

Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2016.1030). Dostęp do danych osobowych mają tylko wybrani pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.


Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych poprzez serwis internetowy OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów lub za zgodą osób, których dane są przekazywane. W tym przypadku osoba trzecia jest zobowiązana w umowie do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych na poziomie nie niższym niż obowiązuje w spółce OPEC GRUDZIĄDZ.