10,6 oC 1,4 km/h 1031,4 hPa
 

 
 
Nazwa postępowania Świadczenie usług Doradcy Technicznego dla realizacji zadania inwestycyjnego Budowa instalacji oczyszczania spalin (IOS).
Data ogłoszenia 2018-02-14
Termin składania ofert 2018-02-19 12:00:00
Treść pobierz
Załączniki
Rozstrzygnięciepobierz
Rozstrzygnięte