14,1 oC 4,7 km/h 996,4 hPa
 

 
 

DOBRY SĄSIAD

Grupa OPEC powstała w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców, firm i instytucji Grudziądza, dlatego jesteśmy szczególnie zaangażowani w życie społeczne otoczenia w którym działamy.

SPORT

Angażujemy się w działalność na rzecz promowania pozytywnych wartości jakie niesie sport:

 • wsparcie sportowców indywidualnych, Olimpiada w Rio de Janeiro
 • wsparcie klubów sportowych (Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A., Olimpia Grudziądz S.A., Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL”, Autonomiczna Sekcja Tenisa Stołowego Olimpa-Unia, Międzyszkolny Klub Sportowy w Grudziądzu),
 • pomoc w inwestycjach sportowych i wyposażeniu klubów sportowych: podgrzewanie płyty boiska Olimpii Grudziądz S.A.,  odbudowa instalacji kotłowej Miejskiego Klubu Sportowego „Start”,
 • wsparcie imprez sportowych: Wspieramy marzenia,
 • pomoc przy organizacji zajęć i obozów sportowych, m.in. treningi na basenie - Sekcja Żeglarska Elektryk Grudziądz, obozy dla młodzieży - Międzyszkolny Klub Sportowy,
 • wsparcie i uczestnictwo w biegach miejskich (Bieg Trzech Plaż, Międzynarodowy Bieg im. Bronisława Malinowskiego, Akademia Biegania - pomoc przy organizacji Biegu dla WOŚP.

EDUKACJA
Prowadzimy akcje edukacyjne:

KULTURA

Propagujemy pozytywny wizerunek Grudziądza i osób z nim związanych poprzez:

 • działalność wydawniczą Grupy OPEC,
 • kalendarze firmowe ukazujące walory Grudziądza i okolic,
 • promocję grudziądzan, amatorsko zajmujących się szeroko rozumianą sztuką (współtwórcy kalendarzy firmowych, autorzy grudziądzkich wystaw),
 • finansowanie zakupu dzieł sztuki mających znaczenie dla dorobku kulturalnego miasta (obraz Gustawa Breuninga, akwarele Zbigniewa Szczepanka),
 • współfinansowanie wydawnictw dotyczących miasta i społeczności lokalnej,
 • wsparcie imprez kulturalnych w mieście (Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza).

FILANTROPIA
Rozumiemy potrzeby innych:

ROZWÓJ
Dajemy szanse rozwoju mieszkańcom Grudziądza i okolic poprzez:
 • pozyskiwanie nowych inwestorów w mieście - współutworzenie Grudziądzkiego Parku Przemysłowego (GPP),
 • tworzenie miejsc pracy: pośrednio poprzez działalność GPP i Inkubatora Przedsiębiorczości, bezpośrednio – poprzez powołanie spółki do produkcji biopaliw OPEC-BIO,
 • wsparcie lokalnego rolnictwa poprzez kontraktację lokalnego surowca,
 • zwiększenie konkurencyjności lokalnych podmiotów gospodarczych - obniżenie kosztów zakupu poprzez inicjatywę utworzenia Grupy Zakupowej.