-1,4 oC 4,7 km/h 1031,7 hPa
 

 
 

TECHNOLOGIE I INNOWACJE

W zarządzaniu spółek Grupy OPEC korzystamy z zintegrowanego systemu informatycznego.  Dzięki decentralizacji kontrolujemy całość procesów mających wpływ na podejmowane decyzje zarówno operacyjne jak i strategiczne.

Wśród najważniejszych funkcji naszego systemu są:
  • systemy ewidencyjno-transakcyjne: wspomagające działania  finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe,
  • systemy informacyjno-decyzyjne służące m.in. do sterowania produkcją, planowaniem sprzedaży,
  • systemy eksperckie wykorzystywane do diagnozowaniu i planowania strategicznego,
  • systemy informowania kierownictwa gwarantujące niezwłoczny przepływ informacji.


W pełni korzystamy ze zdalnego, autoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych. Oparty na systemach raportowania oraz przesyłania wiadomości Zewnętrzny System Informacji funkcjonuje na potrzeby naszych strategicznych Klientów oraz pracowników Grupy OPEC.


Szczególny nacisk kładziemy na zabezpieczenie funkcjonujących systemów informatycznych Stosujemy nowoczesne rozwiązania renomowanych firm oparte na wielopoziomowych zabezpieczeniach począwszy od pojedynczych stanowisk komputerowych kończąc na pełnym zabezpieczeniu sieci wewnętrznych jak i zewnętrznych. Od 2013 roku posiadamy i stosujemy Politykę Bezpieczeństwa.


Dla usprawnienia i systematyzacji pracy rozpoczęliśmy wdrażanie innowacyjnych systemów informatycznych ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Systemy te zagwarantują optymalizację pracy na wielu płaszczyznach naszej działalności.


Nawet najbardziej inteligentny system informatyczny nie podejmie decyzji za człowieka w trudnych sytuacjach biznesowych. Rozwiązania technologii informatycznych będąc narzędziami do zarządzania informacją, są niezbędne do tego, aby podejmowana decyzja była maksymalnie zracjonalizowana i została podjęta w możliwie najkrótszym czasie.