1,1 oC 4,7 km/h 1038,7 hPa
 

 
 

MY A OTOCZENIE

Grupa OPEC powstała w celu zaspokajania potrzeb cieplnych mieszkańców, firm i instytucji Grudziądza, dlatego jesteśmy szczególnie zaangażowani w życie społeczne otoczenia w którym działamy.

Nasza aktywność społeczna to przede wszystkim współpraca z placówkami oświatowymi. Prowadzimy szereg akcji edukacyjnych, zachęcających do racjonalnego korzystania z ciepła. Uczestniczmy w wydarzeniach kulturalnych miasta, wspierając artystów i ludzi sztuki związanych z Grudziądzem.

Promujemy rozwój aktywności sportowej wśród lokalnej społeczności i pracowników. Uważamy, że uprawianie sportów przekłada się pozytywnie nie tylko na rozwój fizyczny, ale także na nastawienie i sposób życia, także zawodowego.