12,7 oC 4,7 km/h 997,9 hPa
 

 
 
ORGANIZACJE i STOWARZYSZENIA

Klub Honorowych Dawców Krwi (HDK) przy OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. działa od 31 lat w ramach Zarządu Rejonowego PCK. Koło liczy 20 członków, w tym 10 członków to pracownicy spółek Grupy OPEC. Pozostałe osoby to członkowie rodzin, znajomi oraz byli pracownicy.


Osiągnięcia i podziękowania:

Zobacz także: Krwiodawstwo w OPEC


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) - Koło Zakładowe PZITS przy OPEC GRUDZIĄDZ


Historia Koła PZITS działającego przy OPEC GRUDZIĄDZ sięga roku 1975, kiedy to Zarząd Oddziału PZITS w Bydgoszczy upoważnił jednego ze swoich działaczy – Pawła Piotrowiaka do reprezentowania środowiska inżynierów i techników sanitarnych w nowo powstałej Radzie Wojewódzkiej NOT w Toruniu.   Nie dla wszystkich działaczy rozwiązanie to było zadawalające. Zwłaszcza w Grudziądzu upominano się o organizację samodzielnego Oddziału PZITS na ówczesne województwo toruńskie. Zagorzałym zwolennikiem takiego rozwiązania był Przewodniczący Komitetu Miejskiego NOT (emerytowany dyrektor grudziądzkich wodociągów) – Mieczysław Drobotowicz. 20 lutego 1980 roku Zarząd  Główny PZITS podjął uchwałę o powołaniu Oddziału wojewódzkiego z siedzibą w Toruniu. W tym samym roku powstało Koło Zakładowe PZITS przy OPEC GRUDZIĄDZ.


Działalność Koła PZITS przy OPEC GRUDZIĄDZ integruje środowisko inżynieryjno-techniczne w Grudziądzu. Dzięki stałej współpracy z przedstawicielami Władz Samorządowych członkowie Kół mają możliwość oddziaływania na najważniejsze sprawy w naszym regionie. Organizowane są wycieczki techniczno-krajozawcze: zwiedzanie ościennych zakładów i inwestycji - w różnych stadiach rozwoju, wyjazdy na targi, organizacja prezentacji branżowych, prelekcje w corocznych obchodach Grudziądzkich Dni Techniki.