14,0 oC 6,5 km/h 996,9 hPa
 

 
 

CELE I ZADANIA


OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.:

  • produkuje ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną,

  • przesyła i dystrybuuje ciepło.

  • OPEC GRUDZIĄDZ jest większościowym udziałowcem spółek:


  • OPEC-TERMO Sp. z o.o. - wytwarzającej ciepło w źródłach lokalnych oraz świadczy usługi okołociepłownicze,
  • OPEC-BIO SP. z o. o.- produkującej biopaliwa stałe,

realizuje w stosunku do nich zadania przypisane właścicielowi oraz świadczy na ich rzecz usługi o charakterze administracyjnym.

Spółka OPEC GRUDZIĄDZ w ramach nadzoru właścicielskiego zapewnia realizację celu nadrzędnego Grupy OPEC, którym jest:


1. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego Klientom oraz niezawodność usług cieplnych przy akceptowanym przez nich i ekonomicznie uzasadnionym poziomie cen ciepła w korelacji z dotrzymywaniem obowiązujących standardów środowiskowych.


2. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej przy wykorzystaniu w sposób optymalny procesów technologicznych oraz uwarunkowań rynkowych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych.