14,0 oC 4,7 km/h 997,3 hPa
 

 
 
STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Właścicielem spółki OPEC GRUDZIĄDZ jest Gmina Miasto Grudziądz posiadająca 40 210 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości 20 105 000,00 zł.

OPEC GRUDZIĄDZ posiada udziały w następujących spółkach:

Nazwa spółki Łączna ilość udziałów Udział procentowy
OPEC-BIO Sp. z o.o.  19.957 99,99%
OPEC-TERMO Sp. z o.o.    2.099 99,99%
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.  10.125 36,03%
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.                                                                                                   
   1.000    1,15%