14,1 oC 7,9 km/h 996,8 hPa
 

 
 
Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki reprezentowanym przez właściciela. Właścicielem Spółki jest Gmina Miasto Grudziądz, a rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Grudziądza.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzorująco-kontrolno-doradczym powołanym przez Zgromadzenie Wspólników. Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący:   Leonard Palka
Członek:   Grzegorz Hejna
Członek: Tomasz Janowski
Członek: Łukasz Kasprzycki
Członek: Aleksandra Kostrzewa
Członek: Jacek Matuszczyk
Członek: Piotr Stefański
Zarząd spółki:

Prezes Zarządu Marek Dec

Wiceprezes Zarządu Mirosław Radecki


Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są uchwałą przez Radę Nadzorczą.