-1,6 oC 4,7 km/h 1031,3 hPa
 

 
 
Nazwa postępowania Dostawa wapna hydratyzowanego luzem do instalacji odsiarczania spalin (IOS) w OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o
Data ogłoszenia 2022-01-21
Termin składania ofert 2022-01-25 12:00:00
Treść pobierz
Załączniki
Rozstrzygnięciepobierz
Rozstrzygnięte