0,6 oC 1,4 km/h 1038,9 hPa
 

 
 
Nazwa postępowania Dostawa wody amoniakalnej luzem do instalacji odazotowania spalin (IOS) w OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Data ogłoszenia 2022-06-01
Termin składania ofert 2022-06-03 12:00:00
Treść pobierz
Załączniki
Rozstrzygnięciepobierz
Rozstrzygnięte