14,1 oC 9,7 km/h 996,7 hPa
 

 
 
Nazwa postępowania Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania produktu poreakcyjnego- odpad o kodzie: 10 01 82.
Data ogłoszenia 2022-12-15
Termin składania ofert 2022-12-21 15:00:00
Treść pobierz
Załączniki
Rozstrzygnięciepobierz
Rozstrzygnięte