-1,6 oC 4,7 km/h 1031,2 hPa
 

 
 
Nazwa postępowania

Badanie sprawozdań finansowych OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., OPEC-INEKO Sp. z o.o., OPEC-SYSTEM Sp. z o.o., OPEC-TERMO Sp. z o.o. i OPEC-BIO Sp. z o.o. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego podmiotu dominującego OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. za 2015 rok.

Data ogłoszenia 2015-10-09
Termin składania ofert 2015-10-27 15:00:00
Treść pobierz
Załączniki
    Rozstrzygnięciepobierz
    Rozstrzygnięte