-1,4 oC 6,5 km/h 1031,8 hPa
 

 
 
Nazwa postępowania Badanie sprawozdań finansowych OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OPEC za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. oraz sprawozdanie skonsolidowane Grupy OPEC jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy spółki.

Data ogłoszenia 2016-11-10
Termin składania ofert 2016-11-24 15:00:00
Treść pobierz
Załączniki
    Rozstrzygnięciepobierz
    Rozstrzygnięte