3,2 oC 7,9 km/h 999,1 hPa
 

 
 
Nazwa postępowania

Badanie sprawozdań finansowych OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., OPEC-INEKO Sp. z o.o., OPEC-SYSTEM Sp. z o.o., OPEC-TERMO Sp. z o.o. i OPEC-BIO Sp. z o.o. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OPEC za 2017 i 2018 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy spółek.

Data ogłoszenia 2017-09-28
Termin składania ofert 2017-10-23 15:00:00
Treść pobierz
Załączniki
Rozstrzygnięte