3,2 oC 7,9 km/h 998,8 hPa
 

 
 
Nazwa postępowania Świadczenie usług Doradcy Technicznego dla realizacji zadania inwestycyjnego Budowa instalacji oczyszczania spalin (IOS).
Data ogłoszenia 2018-02-14
Termin składania ofert 2018-02-19 12:00:00
Treść pobierz
Załączniki
Rozstrzygnięciepobierz
Rozstrzygnięte