1,1 oC 3,2 km/h 1038,7 hPa
 

 
 
Nazwa postępowania Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i mienia spółek Grupy OPEC oraz opracowanie i uzgodnienie Planu ochrony dla OPEC-INEKO Sp. z o.o.

Data ogłoszenia 2020-12-28
Termin składania ofert 2021-01-12 12:00:00
Treść pobierz
Załączniki
Rozstrzygnięciepobierz
Rozstrzygnięte