12,7 oC 4,7 km/h 997,9 hPa
 

 
 

RZETELNY PRACODAWCA

Największym kapitałem Grupy OPEC są ludzie, którzy ją tworzą. Przyszłość spółek uzależniona jest od umiejętnego wykorzystania kwalifikacji i kompetencji pracowników, połączonych z ich doświadczeniem. Dlatego tak ważny jest integralny rozwój każdego pracownika.

Co czynimy na rzecz rozwoju pracowników?

Grupa OPEC dba o rozwój i bezpieczeństwo pracowników poprzez:

  • poszanowanie godności pracownika,
  • wprowadzanie zasad etycznych do dokumentów obowiązujących w spółkach Grupy OPEC: Porozumienie o organizacji Grupy OPEC i Regulaminy Organizacyjne,
  • szczególną troskę o zachowanie bezpiecznych warunków pracy,
  • szkolenia i wycieczki pracowników, np. Dzień Otwarty w Grupie OPEC
  • szkolenia kadry zarządzającej,
  • stosowanie obiektywnych procedur w zarządzaniu zasobami ludzkimi – od rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, poprzez szkolenia i rozwój zawodowy do awansów,
  • zapewnienie pracownikom możliwość swobodnego zrzeszania się - w Grupie OPEC działa Koło Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”, która jest partnerem w dyskusji z zarządami przy wypracowywaniu ważnych dla pracowników rozwiązań,
  • wspieranie osób działających w sporcie i kulturze, np. Zespół nie tylko w branży
  • przejawy sztuki w przestrzeni pracy,
  • stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa zatrudnienia.

Zapewniamy pracownikom bezpieczne środowisko pracy.

Naszym priorytetem jest zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Staramy się tworzyć odpowiednie warunki pracy oraz stale podnosimy świadomość pracowników, którzy biorą czynny udział w budowaniu przyjaznego środowiska pracy poprzez działalność w związkach zawodowych oraz społecznej inspekcji pracy.


Wdrażamy nowoczesne procesy, instalacje i urządzenia oraz wprowadzamy udoskonalenia, które pozwalają na eliminację ryzyka zawodowego i ciągłą poprawę warunków pracy.


Jak wpływamy na kształtowanie postaw pracowników?


Grupa OPEC kształtuje proekologiczne i prospołeczne postawy pracowników poprzez:

W ramach działalności socjalnej co roku organizowane są paczki z okazji świąt dla dzieci pracowników. Przyznając zapomogi dbamy również o osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Wszyscy pracownicy mają również dostęp do zapomóg zwrotnych, np. na cele mieszkaniowe.


Rozumiemy potrzeby naszej firmy, a co z życiem prywatnym? Czy jest jakaś równowaga?

Konieczność troski o zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym  i prywatnym dotyczy nie tylko poszczególnych osób realizujących zadania wynikające z zajmowanego stanowiska, ale i firm zatrudniających te osoby. Tak też jest w spółkach Grupy OPEC.


Właściwy stosunek do pracownika brany jest także pod uwagę przy doborze partnerów biznesowych, w szczególności firm obsługujących spółki Grupy OPEC: forma zatrudnienia, wynagrodzenie uwzględniające wartość wykonywanej pracy, poszanowanie godności pracownika, relacje przełożony – pracownik, bezpieczeństwo i higiena pracy.