14,1 oC 7,9 km/h 996,8 hPa
 

 
 
SPRZEDAŻ
Spółka OPEC GRUDZIĄDZ dysponuje do sprzedaży:

MIESZANKĘ POPIOŁOWO-ŻUŻLOWĄ (kod odpadu 10 01 80)
w promocyjnej cenie 2 zł/tonę + 23% VAT (cena mieszanki wraz z załadunkiem)

oraz

WODĘ DEMINERALIZOWANĄ w cenie:
150 zł/m3 + 23% VAT przy ilości do 0,999 m3
 90 zł/m3 + 23% VAT przy ilości od 1 m3

UWAGA!
Spółka OPEC GRUDZIĄDZ informuje, że sprzedaż mieszanki popiołowo-żużlowej oraz wody zdemineralizowanej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 13:00.
Ilości i terminy odbioru prosimy uzgadniać telefonicznie pod numerem: 564506157.

Spółka OPEC-TERMO oferuje do sprzedaży urządzenia wymienione w załączeniu